Kirsi Pollari

KirsiPollari

Työskentelen Lastensuojelun Keskusliitossa erityisasiantuntijana. Tehtäväalueenani keskusliitossa on lapsen oikeudet ja erityisenä kiinnostuksen kohteena lasten terveydenhuoltoon sekä vammaisten lasten oikeuksiin liittyvät kysymykset. Koulutukseltani olen paitsi oikeustieteen myös terveystieteen maisteri ja tehnyt pitkän työuran fysioterapeuttina moniammatillisessa työyhteisössä työskennellen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.

Lastensuojelun Keskusliitto on mukana LOOK -hankkeessa yhteistyö- ja kehittäjäkumppanina. Lastensuojelun Keskusliiton toiminnan yhtenä keskeisenä painopistealueena ovat lapsen oikeudet ja toimintaa ohjaavana tärkeimpänä periaatteena lapsen etu. Tästä syystä keskusliitto panostaa LOOK -hankkeeseen ja haluaa olla mukana kehittämässä ja vahvistamassa lapsen edun periaatteen ja osallistumisen oikeuden näkökulmaa myös lääkinnällisen kuntoutuksen saralla.