Salla Sipari

SallaSipari

Yhdessä on enemmän!

Kehittämisintoni on suuntautunut lasten, hänen läheistensä ja ammattilaisten yhteistoiminnan tutkailuun. Koen tärkeäksi sen, että kehittäminen toteutuu lapsen omista lähtökohdista hänen kehitysympäristössään – perheen parissa, päiväkodissa, koulussa ja arkisissa asioissa.

Olen työskennellyt lasten terapeuttina kuntoutusta suunnittelevalla taholla julkisella sektorilla, yksityisessä moniammatillisessa terapiayrityksessä sekä järjestössä Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus –projektin tekijänä.

Toimin yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja vastaan kuntoutuksen ylemmästä amk-tutkinnosta. LOOK-hankkeen projektipäällikkönä luotsaan hanketta kohti yhteistä majakkaa – lapsen oikeuksien sekä edun toteutumista kuntoutuksessa.