Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa – lapsen edun arviointi

Lasten kuntoutuksessa on tärkeää lapsen tarpeista lähtevä kuntoutus ja perhekeskeinen yhteistoiminta. Lasten kuntoutuspalveluissa on kuitenkin verrattain vähän kehitetty systemaattisia tapoja vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ja osallistumista hänelle mielekkäisiin arjen toimintoihin omassa kehitysympäristössään.

YK:n lapsen oikeuksien sopimusta valvova lapsen oikeuksien komitea on esittänyt Suomelle huolensa siitä, ettei vammaisten lasten oikeus tulla kuulluksi toteudu asianmukaisesti. Komitea edellyttää, että myös lapset, joilla on jokin elämäänsä vaikuttava vamma, voivat yhdenvertaisesti ilmaista näkemyksiään itseään koskevissa asioissa. Lasten mielipiteille on annettava asianmukainen painoarvo lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Vammaisilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus osallistua oman kuntoutumisensa prosessiin aktiivisena toimijana.

 • LOOK-hankkeessa kehitetään uusia työvälineitä ja toimintatapoja, joita eri alojen ammattilaiset ja lapset perheineen voivat käyttää yhdessä. Tuloksena on lapsen osallistumista, toimijuutta ja yhteistoimijuutta tukevia toimintakäytänteitä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan lapsen edun arvioinnin keinoja.
 • LOOK-hankkeessa tehdään systemaattinen kirjallisuushaku sekä tiedonkeruu vammaisilta lapsilta, lasten läheisiltä aikuisilta ja terapeuteilta. Hankkeessa luodaan uusia toiminnallisia tapoja osallistaa vammaiset lapset kehittäjäkumppaneiksi. Näihin tietoihin perustuen kehitetään uusia käytäntöjä, joita pilotoidaan. Hanke tuottaa useita koulutuksia, seminaareja ja julkaisuja.

Kuvat ovat tekijänoikeussuojattuja ja niiden kopiointi ja luvaton käyttö on kielletty.

 • Ota yhteyttä ja kysy Metku-koulutuksista!

  nea.vanska(a)metropolia.fi

 • Uusi menetelmä lapsen, perheen ja ammattilaisten yhteistoimintaan osallistumisen tavoitteen saavuttamiseksi nyt julkaistu!

  Osallistumisen ekologinen arviointi

  Kurkkaa look.metropolia.fi/tuotokset

 • Lapsen metkut löytyvät täältä!

  Lapsen kuntoutumisen Metkut

  3 konstia kuntoutumiseen

  ihmetys

   

 • Jannan kuva, naurava tyttö
 • LOOK-HANKKEEN JUHLASEMINAARI HELSINGISSÄ

  7. SYYSKUUTA 2017

  Lisätietoja Ajankohtaista- osiossa

  Tervetuloa!

 • ”Toimintatavan kokeilussa ja kehittämisessä oli iso työ, mutta olen hirmuisen iloinen, että lähdin mukaan… Kehittäminen vaatii, että pistää itsensä alttiiksi. Nyt olen oivaltanut ja oppinut tosi paljon uutta, miten oikeasti kuulla ja huomioida lapsen ja perheen tarpeita arjessa.” (ammattilainen LOOK-hankkeen seminaarissa)

 • ”Olen nyt jo (hankkeen myötä) muuttanut omia työtapojani paljon lapsiystävällisemmäksi. Kyselen enemmän lapselta itseltään hänen toiveitaan ja halujaan… Tulee mietittyä lapsen näkökulmasta toimintaa enemmän…”

  (Lasten kuntoutuksen ammattilainen)

 • isei-tukholma

   

 • Lapsenoikeudet_fi_yleisbanneri
 • LOOk piirros 5