Lapsen osallistuminen on aikuisten asenteista kiinni

untitled

Lapsen kuunteleminen ja lapselle merkityksellisten asioiden huomioiminen ovat aina tuntuneet tärkeiltä asioilta työssäni fysioterapeuttina. Lapsen ja erityisesti vammaisen lapsen kuulluksi tuleminen ei kuitenkaan tärkeydestään huolimatta aina ole itsestään selvää kuntoutuksen päätöksenteossa tai toteutuksessakaan. Siksi LOOK-hanke on tuntunut tavoittavan monta sellaista haastetta, joihin olin kaivannut työkaluja, ja onnekseni löysin tieni mukaan hankkeeseen osana kuntoutuksen YAMK-opintojani Metropolia ammattikorkeakoulussa. Yksi mahtavimmista asioista LOOK-hankkeeseen osallistumisessa on ollut asioiden ja kokemusten jakaminen muiden lasten kuntoutuksen toimijoiden kanssa.

Omassa työssä tulee usein huomattua, että vaikka kaikki lapsen ympärillä toimivat varmasti ajattelevat lapsen parasta, jäävät lapselle merkitykselliset asiat ja lapsen ääni silti liian usein kiireen ja toiminnan rakenteiden alle kuulumattomiin. Yhteisten toimintamallien kehittäminen lapsen osallistumisen mahdollistamiseksi onkin ollut LOOK-hankkeen konkreettisena tarkoituksena. Ja kun mahdollisimman moni meistä lasten kuntoutuksen parissa toimivista ottaa nämä toimintamallit ja ajatukset omikseen, voivat ne juurtua kuntoutuksen paremmiksi käytänteiksi – ja tuoda lapsen äänen oikeasti kuuluville!

Kuntoutuksen ammattilaisten ja lapsen lähiaikuisten asenteet vaikuttavat keskeisesti lapsen osallistumisen mahdollisuuksiin. Kuntoutuksen ammattilaisten tehtävänä on informoida lasta ja perhettä osallistumisen mahdollisuuksista, sekä toimia dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti koko lapsen kanssa toimivista ihmisistä koostuvan verkoston kanssa. Siksi jokaiselle kuntoutuksen ammattilaiselle jää vastuu ja toivottavasti myös into viedä näitä asioita eteenpäin omaan toimintaympäristöönsä.

Toimintatapojen muuttamiseen tarvitaan asenteen lisäksi myös aikaa ja yhteistyötä. LOOK-hankkeessa kehitetyt Lapsen kuntoutumisen Metkut ovat valmiita työkaluja otettavaksi käyttöön ja sovellettavaksi tilanteeseen sopivaksi. Itselleni hankkeeseen osallistuminen on antanut myös rohkeutta lähteä muuttamaan sekä omia että työympäristön toimintamalleja. Ja kun on nähnyt LOOK-hankkeen koulutustilaisuuksissa, että tällä samalla metkulla asenteella ajattelevia ammattilaisia on näin paljon, alkaa toimintamallien ja rakenteiden muuttaminen isommassakin mittakaavassa tuntua ihan mahdolliselta!

Lapsen mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallistua omaan kuntoutukseensa liittyvään päätöksentekoon ei kuitenkaan ole mikään vaihtoehtoinen asia, vaan kyse on ihan jokaiselle kuuluvista oikeuksista (YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus). Sitä perustelua ei suurempikaan asennevamma voi horjuttaa!

Kirjoittaja: Annu Huisman, Fysioterapeutti, NDT/Bobath -terapeutti, YAMK-opiskelija