Lasten vanhempien ilta 6.6.2017

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry järjestää 6.6.2017 klo 17.30- 19.30 lasten vanhemmille Metku- kirjan esittelyillan– tervetuloa mukaan!

Metku- kirjaan kuvataan lapselle tärkeää toimintaa arjessa hyödyntäen tabletilla toimivaa sovellusta. Metku- kirjaa lapsi tekee yhdessä vanhempien kanssa ja siihen voi piirtää, kirjoittaa, äänittää, liittää valokuvia ja videoita.

kuva

Metku (lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa)- kirja on LOOK-hankkeessa kehitetty väline lapsen kuntoutumiseen. Metku- kirjan kautta ilmenee millaiset asiat ovat lapselle ja perheelle tärkeitä heidän arjessaan. Metku- kirjaa hyödynnetään suunniteltaessa lapsen kuntoutumista. Tällöin lapsen näkökulmat tulevat huomioitua ja kuntoutuminen voidaan yhdistää perheen arjen mieluisaan toimintaan.

Metku- kirjaa voi hyödyntää myös lapsen oppimisen ja kehittymisen seurannassa ja lapsen kanssa toimivien henkilöiden perehdytyksessä lapsen maailmaan, lapselle tärkeisiin asioihin sekä perheen arkeen ja rutiineihin.

Metku- kirjasta tehdään lapsen oma kirja, joka on persoonallinen ja keskittyy lapsen vahvuuksiin.

Slide1

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kuntoutusta saavilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman kuntoutumisensa suunnitteluun. Metku- kirja vahvistaa kuntoutumisen suunnittelua lapsi- ja perhelähtöisesti. Metku- kirja on kehitetty yhteistyössä kuntoutusta saavien lasten ja vanhempien sekä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.

”Lapsen kirjan käytön kautta erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen identiteetti ja oma ilmaisu vahvistuu. Lapsen luonnollinen osallistuminen mahdollistuu ja oma ääni vahvistuu. Lapselle mahdollistuu kokemus siitä, että minä osaan ja pystyn. Lapsi on itsenäisempi omassa erilaisuudessaan.” (lapsen äiti)

Lähde mukaan keskustelemaan, kokeilemaan ja tekemään lapsen Metku- kirjaa, joka lähtee hänestä itsestään, ei ulkopuolelta eikä varsinkaan vajavuuksista. Kirjan toteutuksessa on monia mahdollisuuksia, lähtökohtana yksilöllisyys.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 29.5 mennessä

p.0405222138 (voi jättää viestin vastaajaan) tai Katja.Riikonen(a) kehitysvammatuki57.fi

Läntinen Brahenkatu 2 (4krs.), Helsinki

Ilmoitathan myös mahdolliset erityisruokavaliot tms. kahvitarjoilua varten.

iltama