Challenge the Boundaries – Kansainvälinen konferenssi

#EACD2016 #ICPC2016

Tukholmassa järjestettiin kesäkuussa kongressi kolmen suuren kansainvälisen järjestön yhteistoteutuksena: International Conference of Cerebral Palsy, Annual meeting of the European Academy of Childhood Disability, Meeting of the Alliance of Academies of Chilhood Disability. Monialainen kongressi haastoi ylittämään ammatillisia, osaamisen ja ajatustapojen raja-aitoja monin tavoin.

Kongressi kokosi yli tuhat osallistujaa 66 eri maasta. Abstrakteja oli jätetty yli 800 tieteellisen toimikunnan arvioitavaksi. Nelipäiväisen kongressin aikataulu oli hurja. Ensimmäiset sessiot alkoivat jo klo 7.00 ja viimeiset päättyivät klo 19.00. Mielenkiintoisia ja monipuolisia rinnakkaissessioita meni rinnakkain samanaikaisesti seitsemässä salissa.

rakennus

Ruotsalaiset avasivat kongressin hienossa Aula Medica-rakennuksessa aivan mahtavalla tavalla esittelemällä lasten muodostaman swedish race running teamin. Juoksujoukkueen käyttämiä apuvälineitä pääsi myöhemmin myös itse kokeilemaan.

race

Iona Novak esitteli avajaispäivänä australialaisen vetovoimaiseen ja rentoon tyyliin Early Intervension 2.0 version, joka painottaa varhaista ja tehokasta kuntoutuksen käynnistymistä. Ydintekijöitä ovat intensiivinen motorinen harjoittelu, vanhempien valmennus ja ympäristön rikastuttaminen. Keynote-luennot ja esitykset sessioissa korostivat lapsen oikeuksia, lasten ja perheiden näkökulmaa ja asemaa tutkimuksissa sekä kehittäjäkumppanuutta mm. digitalisaatiossa. Tamar Weis korosti kuinka paljon erilaisia sovelluksia on tuotettu, mutta joita ei käytetä. Weis haastoikin pohtimaan miten teknologian hyödyntäminen myös kuntoutuksessa voisi tuottaa uudenlaisten ja mielekkäiden toimintatapojen syntymistä.

Look-hankkeen teema istui hyvin kongressin aiheisiin ja muihin luentoihin. Look-hankkeen suullisessa esityksessä tuotiin esiin lasten toiminnallisten, valokuviin perustuvien haastattelujen toteutumista ja tuloksia. Tämä herätti paljon innostuneita kysymyksiä.

look

Valokuviin perustuvaa menetelmää on myös käyttänyt myös CanChild- centerin tutkija Gillian King Prime-tiimistä (The Pediatric Rehabilitation Intervention Measure of Engagement). Hän oli myös kuuntelemassa ja kommentoi positiivisesti Look-esitystä. Kingin oma avainluento päätöspäivänä asiakkaan sitoutumisesta oli ajatuksia herättävä.

Look-hankkeessa tehdään yhteistyötä Ekologinen arviointi- menetelmän kehittämisessä. Ekologisen arvioinnin kehittäjät Dr Robert Palisano ja Dr Lisa Chiarello Drexelin yliopistosta (Philadelphia) olivat myös paikalla kongressissa ja meillä oli ilo pitää heidän kanssaan suunnittelutapaaminen. Chiarellon ja Palisanon & co (2012) Participation-based Therapy – periaatteita esiteltiin ja sovellettiin useassa sessiossa.

yhteiskuva

Kongressissa oli useita esityksiä ja paljon keskustelua intensiivisestä terapiasta ja palveluista, mutta useat huippututkijat totesivat, että ratkaisevan tärkeitä ovat lopulta lapsen kotona tapahtuvat aktiviteetit ja käytännöt. Keskeistä on lapsen oppinen tavoitteensa ohjaamana omassa ympäristössään ja sen mahdollistaminen sekä tukeminen.

Uusien tutkimusten tulosten ja näkökulmien lisäksi kongressi toi näkyväksi myös aiheita, joista ei vielä tiedetä ja tarvitaan lisää tutkimusta. Ilona Autti-Rämön ja Iona Novakin yhteissessio puolestaan ravisteli käsityksiä tutkimustiedon hyödynnettävyydestä mm. ristiriitaisten ja puutteellisten tulosten sekä heikkojen tutkimusasetelmien takia. Helposti osoitetaan sormella kliinikkoja siitä, että tutkimustieto ei implementoidu, mutta kokonaisuudessa asia on paljon monimutkaisempi. Itse asiassa yksittäinen tutkimustulos ei ole useinkaan sellaisenaan siirrettävissä käytäntöön, vaan on käytettävä harkintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kokonaisymmärryksen muodostamiseksi.

20160603_104423

(Autti-Rämö 2016, EACD-esitys)

Karen Hurtubise and Chantal Camden Kanadasta Sherbrooken yliopistosta keskusteluttivat virtuaalisten yhteisöjen mahdollisuuksista hyvien käytäntöjen soveltamiseen ja kehittämiseen.  vCOP (virtual community of practice) on tietyn yhteisen aiheen ympärille rakentuva yhteisö, jonka keskustelun, kehittämisen ja tiedon jakamisen alustana toimii virtuaalinen ympäristö internetissä. Hurtubise ja Camden esittelivät miten he olivat hyödyntäneet tällaista vCOP-toimintaa tuomalla yhteen kehitysviiveisten lasten kanssa toimivia terapeutteja, joiden keskustelujen kautta edistettiin hyvien ja yhteisten käytäntöjen kehittämistä. Tällaisella toimintamallilla on potentiaalia myös meillä Suomessa.

CanChild- centerin tutkijoita ja kehittäjiä oli kongressissa paikalla runsaasti. Heidän kehitystyönään julkaistaan pian esimerkiksi GMFM- App. CanChild:n toimintaa kannattaakin seurata heidän www-sivuiltaan: https://www.canchild.ca/

Kongressin päättäneessä koskettavassa puheenvuorossa ”In praise of imperfection” lapsen isä kertoi heidän perheensä ja pojan tarinaa. Cerebral Palsy Foundationin www- sivuilta löytyy runsaasti mielenkiintoisia projekteja sekä sykähdyttäviä videoitayourcpf.org

näyttely

Tukholma tarjosi hulppeat puitteet verkostoitumiselle. Osallistujia hemmoteltiin sekä kongressin mahtavalla annilla että Tukholman upealla kesähelteellä. Seuraava EACD-kongressi on Amsterdamissa toukokuussa 2017, https://www.facebook.com/EACD2017/ Nähdään siellä!

tukholma