LOOK-hankkeen tulokset leviävät kansainvälisesti

Hollannissa on lähdetty kokeilemaan Metropolian LOOK-hankkeessa (Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – lapsen edun arviointi) kehitettyä uutta työvälinettä Metku-kirjaa (http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/metku-kirja/). Kyseessä on lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus ilmaisen sovelluksen (Book creator) avulla.

Ammattilaiset ja perheet ovat yhteiskehitelleet Metku-kirjan ja sen tekoon ohjeet, jotka palvelevat lapsen kuntoutumisen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Metku-kirja on käännetty englanniksi ”Children’s Meaningful Activities and Participation” – The CMAP Book ja sitä on esitelty useissa kansainvälissä tieteellisissä lasten kuntoutuksen kongresseissa ja verkostoissa. Brunelin yliopistossa Lontoossa järjestettiin syksyllä kansainvälisen CountMeIn! – verkoston tutkimusseminaarin yhteydessä työpaja, jossa perehdyttiin Metku-kirjaan sekä muihin LOOK-hankkeessa kehitettyihin lapsen kuntoutumisen uusiin Metkut-työtapoihin. Voit kurkata Metkuista lisää Lapsen kuntoutumisen Metkut- julkaista: http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/#lapsen-metkut

Lasten kuntoutuksen asiantuntija- ja tutkijaverkoston ’Count me in! ’ toiminnasta voit lukea täältä: https://www.thechildrenstrust.org.uk/count-me-in

 

Kuvassa vasemmalla Sarah Meuser (lehtori, Zuyd UAS), Anu Kinnunen (lehtori, Savonia AMK), Michel Ban (opiskelija, Zuyd UAS), Nea Vänskä (lehtori, Metropolia AMK) ja Barbara Piskur (yliopettaja, Zuyd UAS)

Zuydin korkeakoulusta yliopettaja Barbara Piskur ja toimintaterapian opiskelijat Michel Ban, Donny Vranken, Robin Steuten ja Casper Kirpenstein voittivat Metku-kirjan käännös- ja kehittämistyöstä BijZonder- palkinnon houkuttelevimmasta kehittämisprojektista. Metku-kirja ja muut lapsen kuntoutumisen Metkut ovat herättäneet on kiinnostusta Hollannin lisäksi Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Ruotsissa. Suomessa lapsen kuntoutumisen Metkujen kehittäminen ja kouluttaminen jatkuu täydennyskoulutuksissa, opiskelijoiden tutkimuksellisissa kehittämistöissä sekä uudessa hankesuunnitelmassa, jossa kumppanina toimivat Savonia Ammattikorkeakoulu, Helsingin, Kuopion ja Oulun yliopistolliset keskussairaalat sekä Valteri Tervaväylä.

Helmikuun 28. päivä toteutuu seuraava Metku-kirjan käyttökoulutus Helsingissä. Lisätietoja koulutuksesta täällä: https://www.metropolia.fi/koulutukset/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveysala/koulutustarjonta/lapselle-merkityksellisen-toiminnan-kuvaus-metku-kirjan-kayttokoulutus/

Syksyllä 2018 julkaistiin LOOK-hankkeen arviointiraportti. Raportissa punnitaan hankkeen tuloksia suhteessa tavoitteisiin, saavutettuja vaikutuksia sekä hankkeen prosessin kulkua, juurruttamissuunnitelman toteutusta ja tulosten levittämistä. Arviointiin perustuen julkaisu sisältää päätelmiä siitä, miten ja mihin suuntaan lasten ja nuorten kuntoutusta tulisi tulevaisuudessa kehittää. Arviointiraportin löydät täältä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/240069