Juhlatunnelmaa LOOK-hankkeen päätösseminaarissa

LOOK-juhlaseminaari 7.9.2017 osoitti, että lasten kuntoutuksessa on edelläkävijöitä lapsen edun punninnassa, pohtii projektipäällikkö Salla Sipari

untitled

LOOK-hankkeen tulokset osoittavat, että Suomesta löytyy erittäin korkeatasoista ja –laatuista lasten kuntoutuksen käytännön osaamista ja syvällistä kuntoutumisymmärrystä kansainvälisissäkin viitekehyksissä peilattuna. Ajatusten viemisessä käytännön tasolle on vielä haasteita ja puutteita, jotka liittyvät pääosin kuntoutumisen järjestämiseen siten, että lapsiperheelle muodostuu mielekäs kuntoutuskokonaisuus ja kiinnitetään riittävästi huomiota myös lapsen kehitysympäristön asenteisiin. Ratkaisevan tärkeää on kuitenkin lasten kuntoutuksen ajattelutapojen kehittyminen yhteiskunnallisen muutoksen ja tieteellisen tiedon karttumisen sekä perheiden ja ammattilaisten yhteiskehittelyn myötä.

LOOK-hankkeessa kehitettyjen uusien toimintatapojen, Metkut-välineiden ja Osallistumisen ekologisen arvioinnin avulla on mahdollista perheiden ja ammattilaisten yhdessä toteuttaa lapsen aktiivista toimijuutta ja hänelle merkitykselliseen toimintaan osallistumista vahvistavaa kuntoutusta. LOOK-hankkeen tulokset vastaavat konkreettisesti myös STM.n kärkihankkeen LAPE-ohjelman visioon ”Yksi lapsi – Yhteinen suunnitelma” sekä ”siltaus”-toimintaan, jossa tahojen toimintojen välille rakennetaan yhteyksiä.

keskustelua postereilla

Juhlaseminaari toi yhteen yli 180 lasten kuntoutuksen alan asiantuntijaa, kehittäjää ja toimijaa eri sektoreilta. Lisää seminaarin tunnelmista voit lukea täältä: Uutinen juhlaseminaarista

Kelan johtava ylilääkäri Ilona Autti-Rämö kirjoitti myös  juhlaseminaarin innoittamana erinomaisen blogitekstin ’Mitä kuntoutuksessa on oleellista?’: ”Osallistuin syyskuussa Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa- hankkeen juhlaseminaariin. Olen tehnyt töitä kuntoutuksen parissa jo 35 vuotta ja nautin kuulemastani.” Lue koko juttu täältä: https://sosiaalivakuutus.fi/mika-kuntoutuksessa-oleellista/

Kooste juhlaseminaarin videotaltioinnista on katsottavissa täältä: Videotallenne LOOK 7.9.2017

Juhlaseminaarin esitykset löytyvät alla olevista linkeistä.

Salla Sipari, LOOK-hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja, Metropolia. Juhlaseminaarin avaus ja yhteiskehittelyn anti.Salla Sipari, juhlaseminaari

Maria Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ohjausryhmän puheenjohtaja, STM. Lapsi, perhe ja ammattilaiset yhdessä. LAPE sillanrakentajana lasten sote- ja sivistyspalveluiden välillä. LOOK ja LAPE _ Maria Kaisa Aula

Kuntoutuksesta lapsen kuntoutumiseen

Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, lastenneurologian dosentti, Kela. Autti-Rämö, juhlaseminaari 7.9.2017

Ennakoiva ote lapsen kuntoutumisessa – LOOK-hankkeen tulokset

Nea Vänskä, projektityöntekijä, lehtori, Metropolia. Nea Vänskä, Lapsen kuntoutumisen Metkut

Kirsi Pollari, projektityöntekijä, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto. Kirsi Pollari, tavoitteista totta, lapsen oikeus osallistua

Yhteiskehittelyllä oivalluspomppuja kuntoutusymmärryksessä

Yksityissektorin näkökulma: Maija Luostarinen, toimintaterapeutti ja Petra Loivanne fysioterapeutti, Terapiatalo Tonus. Petra Loivanne ja Maija Luostarinen 7.9.2017

Lähettävän tahon näkökulma: Helena Mäenpää, Lasten neurologi, kuntoutuksen erityispätevyys, HUS/Kuntoutusyksikkö. Helena Mäenpää juhlaseminaari 7.9.2017

Järjestävän näkökulma: Riikka Peltonen, ohjauksesta vastaava suunnittelija, Kelan osaamiskeskuksen kuntoutusryhmä. Riikka Peltonen esitys 7.9.2017

Sukellus lapsen maailmaan – LOOK –hankkeen tulosten hyödyntäminen kuntoutuskäytännöissä

Inari Laakso, toimintaterapeutti, Fysiosresiina ja Mira Lönnqvist, toimintaterapeutti HUS Look 7.9. Laakso Lönnqvist

Maarit Karhula, TKI-asiantuntija, toimintaterapeutti, Kaakkois-Suomen AMK ja Jaana Sellman, puheterapeutti, työnohjaaja, Motivoice Oy. Sellman ja Karhula, LOOK- juhlaseminaari