Osallistumisen ekologinen arviointi: uusi väline lapsen kuntoutumiseen

Osallistumisen ekologinen arviointi on uusi lapsen, perheen ja ammattilaisten yhteistoimintaan perustuva menetelmä lapsen kuntoutumiseen. Ekologinen tarkoittaa kuntoutuksessa lapsen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta, jossa lapsi osallistuu aktiivisena toimijana.

Menetelmän käyttö edellyttää lapselle merkityksellisten osallistumisen tavoitteiden asettamista ja vahvistaa niiden saavuttamista. Osallistuminen tarkoittaa lapsen osallisuutta elämäntilanteisiin (ICF, 2001). Arvioinnissa osallistumisen tavoite on lapselle merkityksellistä toimintaa eli esimerkiksi jotakin mitä lapsi haluaa tehdä tai hänen tarvitsee tehdä. Osallistumisen tavoite sisältää myös ympäristön, jossa osallistuminen toteutuu.

Osallistumisen ekologisessa arvioinnissa arvioidaan yhdessä, mitä lapselle merkityksellisen osallistumisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää. Arviointimenetelmä ohjaa tunnistamaan ja kuvaamaan lapsen, perheen ja ympäristön näkökulmista vahvuuksia ja tarpeita, sekä sitä mitä pitää tapahtua, jotta lapsi voi osallistua tavoitteena olevaan toimintaan. Lapsi, perhe ja ammattilaiset kehittävät arvioinnin pohjalta yhdessä toimintasuunnitelman, johon nimetään mitä tehdään, kuka tekee ja milloin.

Arvioinnin alkuperäiset kehittäjät ovat Lisa Chiarello ja Robert Palisano, jotka ovat professoreita Drexelin yliopistossa Philadelphiassa. LOOK-hankkeessa toteutettiin arvioinnin suomennos- ja kehittämisprosessi tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Arviointimenetelmän kehittämiseen osallistui kansainvälisten tutkijakumppaneiden lisäksi vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavia lapsiperheitä, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisia ja asiantuntijoita arvioinnin käyttökokeiluiden ja kommentoinnin kautta. Lämpimät kiitokset kaikille kehittämiseen osallistuneille!

Osallistumisen ekologisen arvioinnin löydät täältä: Käsikirja: osallistumisen ekologinen arviointi

Käsikirja sisältää menetelmän teoreettisen perustan, käyttöohjeet ja kehittämisprosessi. Liitteestä on löydettävissä arviointilomakkeet, kaksi case-esimerkkiä ja lyhyt ohjeistus, jonka voi antaa perheille etukäteen tutustuttavaksi ennen yhteistä arviointia ja keskustelua.

”Arvioinnin avulla saatiin ymmärrys, mitä kaikkea tarvitaan, jotta tavoite saavutetaan.” Lapsen äiti

Ekologinen arviointi auttaa konkretisoimaan tavoitteita ja sitouttaa kaikki osapuolet tehokkaammin niiden eteen työskentelemiseen.” Lapsen äiti ja terapeutti yhteisessä palautteessa