Tervetuloa lasten kuntoutusalan ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin!

LOOK piirros 2

Koulutuksessa perehdytään lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistavan kuntoutuksen hyviin käytänteisiin ja toimintatapoihin, sekä pohditaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa työssä. Koulutus sisältää teoreettisia perusteita ja käytännön työkaluja.

Koulutus toteutuu kolmena päivänä, jotka ovat sisällöltään erilaisia. Koulutukset ovat maksuttomia. Koulutukset järjestetään Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa.

Koulutuspäivien teemat ja ajankohdat:

1) pe 10.2.2017 Lapsen merkityksellinen toiminta arjessa – väline tunnistamiseen ja kuvaukseen

2) to 27.4.2017 Lapsen tavoitteet -neuvottelun hyvä käytäntö

3) ke 31.5.2017 Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavien toimintatapojen syventävä koulutuspäivä (tämä koulutuspäivä on Kelan lasten terapiapalveluiden tuottajille)

Ensimmäiseen ja toiseen koulutuspäivään voi osallistua lasten kuntoutuksen ammattilaiset yksittäisinä koulutuspäivinä, ja tällöin niistä saa päiväkohtaisen täydennyskoulutustodistuksen. Kolme koulutuspäivää ovat laajuudeltaan yhteensä kolme opintopistettä sisältäen syventävän välitehtävän. Kolmanteen koulutuspäivään (31.5) ovat tervetulleita lasten terapeutit, jotka ovat osallistuneet ensimmäiseen (10.2) ja toiseen (27.4) koulutuspäivään, ja jotka työskentelevät Kelan järjestämän lasten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa.

Koulutukset perustuvat Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa (LOOK)- lapsen edun arviointi- hankkeen tuloksiin. Kouluttajina toimivat hankkeen asiantuntijat ja kehittäjäkumppanit (ks. tarkemmin http://look.metropolia.fi/toimijat/). LOOK-hanke on kolmivuotinen (2014- 2017) projekti, joka toteutuu Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteistyönä. Hankkeessa kehitetään lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavia toimintatapoja ja välineitä, joita lapsi, perhe ja ammattilaiset käyttävät yhdessä. Hanketta rahoittaa Kela ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Salla Sipari (Metropolia, Kuntoutuksen YAMK yliopettaja).

Ilmoittautuminen koulutuksiin:

10.2 ja 27.4 KOULUTUSPÄIVIEN OSALLISTUJAMÄÄRÄ ON TÄYNNÄ. VOIT ILMOITTAUTUA JONOLISTALLE JA KYSELLÄ PERUUTUSPAIKKOJA LAITTAMALLA S-POSTIA:
elisa.mattila(a)metropolia.fi

 • Ilmoittautuminen 10.2 koulutuspäivään viimeistään 2.2.2017.
 • Ilmoittautuminen 27.4 koulutuspäivään viimeistään 19.4.2017
 • Osallistuminen 10.2 ja 27.4 koulutuspäiviin etäyhteydellä onnistuu aamupäivän luento-osuuteen (klo 9-12). Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan etäyhteydellä, niin ota yhteyttä: elisa.mattila@metropolia.fi. Etäyhteydellä osallistumisesta ei kirjoiteta osallistumistodistusta.

 

31.5 koulutuspäivään ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen: nea.vanska(a)metropolia.fi (Ilmoita s-postitse: nimi, ammatti ja organisaatio, jossa työskentelet.) Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.5.2017. Koulutuspäivään voivat ilmoittautua Kelan lasten terapiapalvelutuottajia toteuttavat terapeutit, jotka osallistuvat lisäksi sekä 10.2 että 27.4 koulutuspäiviin.

Paikkoja koulutuksissa on rajoitetusti ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutuspäivien sisältö:

pe 10.2.2017 Lapsen merkityksellinen toiminta arjessa – väline tunnistamiseen ja kuvaukseen

 • Lapsen oikeus osallistua: tausta ja periaatteet
 • Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistava kuntoutus: mitä tiedämme tästä
   • Mitä hyviä toimintatapoja on käytössä ja mitä tarvitaan
   • Lapsen toimijuutta tukevat ja rajoittavat tekijät
 • Lapselle merkityksellisen toiminnan tunnistaminen ja kuvaaminen
 • Kokemuksia välineen käytöstä kuntoutuksessa case-esimerkin kautta
 • Lapsen merkityksellinen toiminta arjessa – välineen käytön kokeilua
 • Lapsen merkityksellisen toiminnan rakentuminen kuntoutumisessa- arviointi

 

to 27.4 Lapsen tavoitteet- neuvottelun hyvä käytäntö

 • Yhteistoimijuus lasten kuntoutuksessa
 • Lapsen osallistuminen ja aktiivinen toimijuus arjessa kuntoutumisen tavoitteena
 • Vastavuoroinen neuvottelu verkostossa – lähtökohtana lapselle merkitykselliset tavoitteet arjessa
 • Neuvottelumallin soveltaminen omaan työhön
 • Tavoitteiden saavuttaminen: lapsen, perheen ja ympäristön tekijät
 • Lapsen merkityksellisen toiminnan rakentuminen kuntoutumisessa- arviointi

 

ke 31.5.2017 Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavien toimintatapojen syventävä koulutuspäivä

 • Voimavaralähtöinen yhteistoimintaosaaminen lasten kuntoutuksessa
 • Uusien välineiden ja toimintatapojen käyttö omassa työssä
 • Lapsen merkityksellisen toiminnan rakentuminen kuntoutumisessa- arviointi

 

Lisätietoa:

Lisätietoja koulutuksiin liittyen: Nea Vänskä, hankkeen projektitoimija, nea.vanska(a)metropolia.fi

Torstaina 7.9.2017 järjestetään LOOK- hankkeen juhlaseminaari. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille osallistujille. Ilmoittautuminen juhlaseminaariin avautuu keväällä 2017.

Kirjallisuutta:

Vänskä, N. Pollari, K. & Sipari, S. Lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kela, Työpapereita 94. Helsinki https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161355

Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutuksiin!