Kehittäminen etenee

Lasten kuntoutuksen asiantuntijoita, vanhempia ja hanketiimin toimijoita kerääntyi 12. huhtikuuta yhteiseen kehittämis- ja koulutustilaisuuteen. Seminaarissa työstettiin LOOK-hankkeen kolmea kehittämissuuntaa, jotka ovat:

  • Lapselle merkityksellinen toiminta arjessa: tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • Verkostoneuvottelu yhteistoimijuuteen: tavoitteiden asettelu ja arviointi
  • Lapsen osallistumisen ekologinen arviointi.

Lyhyiden alustusten jälkeen kehittämistä vietiin eteenpäin yhteisen keskustelujen, pohdintojen ja kirjaamisen kautta. Olemme otettuja kuinka avoimesti, asiantuntevasti ja innostuneesti osallistujat kehittivät toimintatapoja ja yhteisiä käytänteitä eteenpäin.

12.4 seminaari

Lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaamiseksi arjessa on kehitteillä lapsille ja perheille mielekäs väline ja toimintatapa. Toimintatavan kehittämiseen ja kokeiluun kutsumme mukaan terapeutteja ja lapsiperheitä, jotta toimintatapa vastaa lapsen ja perheen toiveita ja tarpeita.

Verkostoneuvottelukäytännön kehittämisessä aktiivisena toimijoina ovat olleet erityisesti Resiinafysion erinomaiset ja kokeneet lasten terapeutit. Verkostoneuvottelukäytännön kehittäjänä olemme saaneet tiimiimme mukaan myös HUS:n lasten toimintaterapeutin Mira Lönnqvistin, jolla on pitkä kokemus lapsi- ja perhelähtöisestä työskentelystä.

Seminaarissa toteutui myös mahtava webinaari, jonka meille pitivät Philadelphian Drexelin yliopiston kaksi huippuasiantuntijaa Dr Robert Palisano sekä Dr Lisa Chiarello. Palisano ja Chiarello ovat kehittäneet lasten osallistumisen ekologisen arvioinnin ja esittelivät webinaarissa arviointimenetelmän sekä sen taustalla olevan lapsen osallistumista edistävän kuntoutuksen periaatteet. Erinomainen esitys herätti yleisön pohtimaan millaisia asioita tulee kuntoutuksen toimintatavoissa muuttaa lapselle merkityksellisen osallistumisen mahdollistamiseksi ja kuinka tärkeitä nämä muutokset ovat lapselle sekä perheelle ovat. Lasten kuntoutuksen merkittävien tutkijoiden reaaliaikainen ja interaktiivinen luento eri mantereelta sai ihmettelemään myös kuinka erinomaisia yhteyksiä ja mahdollisuuksia meillä onkaan kansainväliseen verkostoitumiseen nykyteknologian avulla.

Kevään aikana hankkeessa kehitettävät uudet toimintatavat lapsen osallistumisen ja toimijuuden edistämiseksi ovat löytäneet alustavan muotonsa ja kehittäminen etenee käytänteiden kokeilemiseen ja kokeilujen kautta kehitystarpeiden tunnistamiseen. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja otamme kommentteja ja kuulumisia vastaan!

Kiitos kaikille seminaariin osallistujille antoisasta yhteistyöstä!