Opiskelijan silmin

Pääsin toteuttamaan opinnäytetyöni osana LOOK-hanketta. Opinnäytetyöprosessi alkoi keväällä 2015 ja valmistui juuri nimellä Kuntoutuksen ammattilaisten näkemyksiä lapsen osallistumista edistävästä yhteistoimijuudesta. Työn tavoitteena oli saada tietoa kuntoutuksen ammattilaisia haastatellen heidän näkemyksistään lapsen osallistumista mahdollistavasta yhteistoiminnasta.

Ennen fysioterapiaopintoja työskentelin pitkään lasten kanssa niin päivähoidossa kuin tanssinopettajana. Lapset asiakasryhmänä ovat siis aina olleet lähellä sydäntä, mutta lapsen näkeminen asiakkaana fysioterapiassa oli uudenlainen näkökulma ja oppimisen paikka. Opinnäytetyöprosessi mahdollisti syventymisen yleisesti lasten fysioterapiaan, ja erityisesti yhteistoimijuuden näkökulmasta. Arvokkaimpana osana koko prosessista mieleen jäi osallistuminen kuntoutuksen ammattilaisten ryhmähaastatteluun, jonka tallenne toimi myös tutkimusaineistonani. Haastattelussa käyty keskustelu avasi lasten kuntoutuksen maailmaa monipuolisesti fysio-, toiminta- ja puheterapeuttien näkökulmista.

Opinnäytetyöprosessin aikana pääsin tekemään neurologisen harjoittelujaksoni Auron OMT Keskukseen, missä sain työskennellä useiden pienten lapsiasiakkaiden kanssa. Tämän harjoittelun aikana tekemäni opinnäytetyön aiheen ja koko LOOK-hankkeen tärkeys ja arvo kasvoivat silmissäni entisestään, kun pääsin näkemään ja kokemaan lasten fysioterapian todellisuuden kaikessa haastavuudessaan ja palkitsevuudessaan.

Tämän kevään aikana viimeistelen fysioterapiaopintoni Malagan yliopistossa, ja silmissä siintää siirtyminen työelämään ja mahdolliset jatko-opinnot. Look-hankkeen aineistonkeruutilaisuudessa kokenut lasten terapeutti kiteytti mieleenpainuvasti miten tavoitteellisessa kuntoutuksessa perustana on lapsen kohtaaminen arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä ja miten tärkeää on myös viestittää lapselle tämä asia:

”… ihanaa sä opit ja sä haluut oppia ja niin poispäin, mut sä oot kuitenki ihana noinki, vaikket oppiskaa.”

Tätä en unohda, mihin ikinä tieni tästä eteenpäin viekään. Kiitän lämpimästi saamastani mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyöni osana arvokasta hanketta!

Aurinkoista kevättä toivottaa,

Oonasofia Saukkonen

http://www.theseus.fi/handle/10024/106801

Oona